REHAB Випуск магістратури 2022 у ЛДУФК імені Івана Боберського

Цьогоріч, у важкий для України час, у рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу програми Еразмус+ № 598938-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP «Інноваційна реабілітаційна освіта – Впровадження нових магістерських програм в Україні REHAB» наш ВНЗ активно працює, щоб студенти могли отримувати якісну освіту, мали змогу закінчити навчання та отримати диплом.

Протягом тижня з 30 травня по 3 червня 2022 року випускників магістратури за спеціальністю 227 Фізична терапія та ерготерапія було допущено до здачі державних випускових іспитів. 

Головою комісії була Кунинець Ольга Богданівна – к. б. н., доцент, завідувач кафедри фізичного виховання і спортивної медицини Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. 

Членами комісії були  Музика Ф. В. – к. б. н., професор, перший проректор таа Данилевич М. В. – д. пед. н., професор, декан факультету фізичної терапії та ерготерапії. Екзаменатором, яка безпосередньо оцінювала рівень знань магістранта була Бас О. А. – к. фіз. вих., доцент, доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії. Цьогоріч формат іспитів було дещо модифіковано, оскільки проведення їх у звичному вигляді було ризиковим в наслідок війни в Україні. ДЕК для магістрантів цього року проходив у два етапи – захист магістерської роботи та комплексний практично-орієнтований кваліфікаційний іспит, на якому студенти демонстрували теоретичні знання та практичні навички. 

Лише один студент здавав іспит та захищав магістерську роботу у режимі онлайн, оскільки знаходиться за межами України, як вимушено переміщена особа. 

Захисти магістерських робіт проходили цікаво та змістовно, багато студентів демонстрували результати своєї практичної роботи, оскільки впродовж навчання у магістратурі вже працюють за фахом. Захист магістерських робіт зі спеціальності 227 “Фізична терапія, ерготерапія” проводився у вигляді доповіді студента з демонстрацією презентації. 

Теми магістерських робіть були різноманітними, включали роботу з великою кількість нозологічних груп. Зокрема, розкривались питання особливостей фізичної терапії при COVID-19 та бронхіальній астмі, порушеннях постави та сколіозі, хворобі Бехтєрєва, розладах аутичного спектру, епікондиліті, остеохондропатіях, килах та протрузіях хребта, ожирінні, неврологічних захворюваннях, деменції, спортивних та політравмах.  

Усі  випускники магістратури успішно завершили навчання та отримали дипломи про повну вищу освіту у ЛДУФК за спеціальністю 227 фізична терапія, ерготерапія.