Видання навчально-методичного посібника Лімфостаз / лімфедема верхньої кінцівки : реабілітаційне обстеження

У рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу програми Еразмус+ № 598938-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP «Інноваційна реабілітаційна освіта – Впровадження нових магістерських програм в Україні REHAB» доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії, кандидат наук з фізичного виховання та спорту Бас Ольга Андріївна підготувала та надруковано навчально-методичний посібник «Лімфостаз / лімфедема верхньої кінцівки: реабілітаційне обстеження». 

Посібник розроблено згідно із затвердженою програмою викладання дисциплін «Методи обстеження у фізичній терапії» та «Фізична терапія при онкохірургічних захворюваннях», які є новими у багатьох вищих навчальних закладах України, оскільки були впровадженні у навчальний процес під час реалізації проєкту.

Для полегшення викладання зазначених дисциплін у посібнику детально висвітлено етіологію, патогенез і клінічні прояви лімфостазу / лімфедеми, описано методи клінічного та реабілітаційного обстеження у разі лімфостазу / лімфедеми верхньої кінцівки.

Практично орієнтований посібник допоможе набути базових знань у сфері фізичної терапії, оскільки в ньому систематизовано теоретичний і практичний матеріал для освоєння практичних навичок проведення реабілітаційного обстеження, яке є основою для роботи з пацієнтом.

Навчально-методичний посібник «Лімфостаз / лімфедема верхньої кінцівки: реабілітаційне обстеження» адресований студентам закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Фізична терапія та ерготерапія», викладачам та працівникам-практикам реабілітаційного профілю.

Посібник поширюється безкоштовно у вищі навчальні заклади України, де є спеціальність 227 Фізична терапія та ерготерапія, у реабілітаційні та медичні заклади, де є пацієнти з лімфатичними набряками.

На сьогодні в наслідок війни в Україні є багато пацієнтів з ампутаціями, тому посібник є актуальним для роботи з цією категорією пацієнтів також, оскільки фахівці фізичної терапії зустрічаються з післяопераційними набряками, які потрібно діагностувати, моніторити та корегувати при підготовці пацієнта до подальшого протезування і відновлення.

Бібліографічне посилання:  

Лімфостаз / лімфедема верхної кінцівки: реабілітаційне обстеження: навч.-метод. посіб. / Ольга Бас. – Львів: ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2021. – 124 с.

ISBN 978-617-7336-87-6