Онлайн зустріч по оцінюванню в рамках проекту REHAB

05 листопада 2020 року Центр тестування при МОЗ України провів онлайн зустріч в програмі ZOOM для представників двох проектів програми Еразмус + REHAB і UKROTHE

 Тема зустрічі:  особливості оцінювання студентів  спеціальності 227- Фізична терапія, ерготерапія.

Проект «Інноваційна реабілітаційна освіта – впровадження нових магістерських програм в Україні (REHAB)» № 598938-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP. Учасники: Центр Тестування при МОЗ України та   Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. 

ЛДУФ ім.І. Боберського представляли перший проректор – Федір Музика, координатор проекту REHAB у ЛДУФК – Андрій Вовканич, декан факультету ФТ та ЕТ  – Мирослава Данилевич, викладачі кафедри ФТ та ЕТ – Катерина Тимрук-Скоропад, Оксана Тиравська, Наталія Росолянка,   Бас; провідний фахівець ВМЗ – Мар’яна Бабич. 

Проект «Розвиток навчальної програми з ерготерапії в Україні (UKROTHE)» Учасники: доцент кафедри ФТ , ЕТ  Наталія Закаляк  (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка); завідувач кафедри ФТ, ЕТ  – Сергій Рокутов,  декан факультету  ФТ,ЕТ  – Тетяна Толстикова (Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту, м. Дніпро).

Під час зустрічі, Леся Войтенко , представник Центру тестування при МОЗ  та   член робочої групи проекту REHAB надала консультацію всім учасникам,    поділилася кращими практиками та нормативно правовою базою щодо особливостей впровадження ЄДКІ з спеціальності 227  Фізична терапія, ерготерапія

Заклади вищої освіти, що взяли участь у зустрічі  дякують  пані Лесі Войтенко та Центру Тестування при МОЗ України за співпрацю.