Третя міжнародна зустріч в рамках реалізації проекту REHAB

21-26 жовтня 2019 року відбулася чергова зустріч представників робочої групи та викладачів у рамках проекту Innovative Rehabilitation Education – Introduction pf new master degree programs in Ukraine (REHAB) у місті Каунас, Литва.

На базі Литовського спортивного університету було організовано роботу керівного комітету та підвищення кваліфікації викладачів чотирьох українських університетів. Львівський державний університет фізичної культури представляли провідний фахівець відділу Міжнародних зв’язків Мар’яна Бабич та доценти кафедри фізичної терапії та ерготерапії Любов Ціж і Катерина Тимрук-Скоропад.
У перші два дні основний час зустрічі був відведений для представлення стану виконання запланованих завдань проекту, обговорення нагальних питань та планування наступних кроків. Відбулось ознайомлення із структурою університету, навчальними корпусами, науково-дослідними лабораторіями та сучасною бібліотекою.

Одним з основних питань, яке обговорювалося торкалось закупівлі реабілітаційного обладнання для українських університетів. З доповіддю з цього питання виступала Мар’яна Бабич. Доцент Катерина Тимрук-Скоропад представила новий дворічний навчальний план магістерської програми з фізичної терапії, запроваджений із цього навчального року у ЛДУФК.
Стажування викладачів включало участь у лекційних та практичних заняттях з дисциплін «Фізична терапія у спорті», «Адаптивна фізична культура», «Громадське здоров’я» (лекція «Діабет та ожиріння»), «Біокінезіологія і електрофізіологія». Усі лекції і практичні були підготовлені на основі сучасних наукових досліджень із аналізом останніх даних з теми, що представлялася.

Відбулась зустріч із керівником магістерської програми з фізичної терапії щодо організації навчання магістрів, навчального плану, вимог та підготовки магістерських робіт, організації клінічної практики студентів. Зокрема, магістерська програма з фізичної терапії у Литовському університеті спорту триває 2 роки і складається із 120 кредитів, 30 із яких відведено для написання магістерської програми. На аудиторну роботу із студентами відводиться в середньому 10% від загального обсягу відведеного на навчальний модуль. Інший час відведений на самостійну роботу студентів, підготовку до занять, виконання завдань тощо. Навчальний план магістерського рівня складається із 9 модулів (обсяг кожного 10 кредитів), по три модулі на рік: «Сучасні реабілітаційні технології», «Науково доказова фізична терапія і диференціальна діагностика», «Біокінезіологія і електрофізіологія», «Методологія і статистика у біомедичних дослідженнях», «Інноваційні і дослідні проекти», «Біологія м’язово-скелетної системи і генетика», «Спортивна фізіотерапія», «Передові технології нейром’язової фізичної терапії», «Телереабілітація, роботизація і віртуальна реальність».

У останній день перебування у Литві вдалося відвідати приватний заклад санаторно-курортного оздоровлення та реабілітації “Egle”, у м. Бірштонас, який окрім величезної кількості оздоровчих процедур славиться реабілітаційним відділенням та сучасним діагностичним обладнанням.