Магістерська програма з ФТ у Львові

Поширення інформації про проект «Інноваційна реабілітаційна освіта – впровадження нових магістерських програм в Україні (REHAB)» та представлення його потенційним магістрантам ЛДУФК ім. Івана Боберського сприяло зростанню кількості студентів, які навчаються за новим навчальним планом. На даному етапі ми здійснюємо підготовку 107 магістрів спеціальності «фізична терапія».
Безперечною перевагою запровадження нової магістерської програми є збільшення кількості кредитів на клінічні практики, що дасть змогу підвищити якість практичної підготовки майбутніх фахівців. Зокрема, у два рази збільшено тривалість практик з фізичної терапії в нейрореабілітації, в педіатрії та при політравмі, кожна з яких становить вісім тижнів (12 кредитів ECTS).

Цикл загальної підготовки у впровадженому згідно проекту REHAB навчальному плані поповнився новими дисциплінами:

  • Методи наукового дослідження у фізичній терапії та ерготерапії (4 кредити ECTS),
  • Інформаційні технології у науковій діяльності з фізичної терапії та ерготерапії (3 кредити ECTS),
  • Громадське здоров’я (3 кредити ECTS).

До обов’язкових дисциплін циклу професійної підготовки додали такі дисципліни,

  • як Фізична терапія в геронтології та геріартрії (5 кредитів ECTS),
  • Фізична терапія при неспецифічному больовому синдромі (3 кредити ECTS).

Збільшилась кількість вибіркових дисциплін, що дає магістрантам можливість ширшого вибору з-поміж тих дисциплін, які їх більше зацікавили.

Новими дисциплінами цього циклу є Методи обстеження у фізичній терапії, Фізична терапія в комбустіології, Фізична терапія дітей з органічними ураженнями нервової системи, Аналіз нормальної та патологічної ходьби та підбір допоміжних засобів, Кінезіотейпування, Фізична терапія при хронічних неспецифічних захворюваннях сучасності.

У порівнянні з попереднім навчальним планом підготовки магістрів зросла кількість кредитів на вивчення таких дисциплін,

  • як Фізична терапія в нейрореабілітації (7 кредитів ECTS),
  • Фізична терапія при порушеннях серцево-судинної системи (5 кредитів ECTS),
  • Фізична терапія при травмі, політравмі та захворюваннях опорно-рухового апарату (6 кредитів ECTS).

В порівнянні нова магістерська програма з фізичної терапії має 120 кредитів ECTS, а стара програма мала лише 90 кредитів ECTS.